معرفی کتاب طراحی لباس

کتاب مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی
معرفی کتاب طراحی لباس

کتاب مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی

مد می‌‍‌تواند در ارائه ماهیت واقعی فردیت درونی و بیرونی شما کمک کند. طراحی محصولات مد، در جامعه طراحی امروزی که به طور گستره‌ای به