دوره طراحی لباس مقدماتی

طراحی لباس هنری منشعب از نقاشی، طراحی و دوخت است  که ویژگی‌های مختلفی همچون بافت فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی هرجامعه را در درون خود دارد. دوره طراحی لباس مقدماتی، شروعی برای مواجهه هنرجو با ویژگی‌های این رشته است. این دوره قدم‌های ابتدایی او در جهت شناخت توانایی‌ها و قابلیت‌های خود در مسیر پیش رو خواهد بود.

طراحی لباس، به فراخور شرایط اقتصادی و فرهنگی مخاطبان، در هر منطقه جغرافیایی، ویژگی‌های مختلفی را به خود می‌گیرد. با این همه باید گفت ماهیت رشته طراحی لباس همان کاربردی‌بودن آن به عنوان یک نیاز اولیه جامعه هدف و امکان درآمدزایی همیشگی در کنار وجوه زیبایی‌شناسانه است. به فراخور شرایط اقتصادی و فرهنگی این هر دو جابه‌جا خواهند شد. بهره‌گیری از هنر طراحی با شناخت نمونه‌های ابتدایی انواع لباس، هنرمند را در یافتن دورنمای مناسبی از این رشته یاری می‌رساند. این دوره شامل سرفصل‌های مختلفی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

عناوین مهم دوره طراحی لباس مقدماتی

 • طراحی فیگور
 • تدابیر خطی
 • سایه روشن بدن و انواع چین ‌ها با مداد
 • انواع یقه‌ ها، آستین ‌ها، دامن ‌ها و شلوارها

سرفصل‌های دوره طراحی لباس مقدماتی

 • آشنایی با  مانکن در حالت روبرو و پشت
 • طراحی مانکن در فرم سه رخ و حالت دار
 • آشنایی با طراحی چهره و دست و پا
 • تمرین سایه های فیگور و تکمیل مباحث
 • مبانی طراحی لباس و آشنایی با رشته طراحی لباس
 • آشنایی با انواع یقه‌ها و سیلوئت ‌ها
 • خلاقیت در طراحی یقه ‌ها
 • آشنایی با انواع آستین و سیلوئت ‌ها
 • خلاقیت در طراحی آستین‌ ها
 • آشنایی با انواع دامن‌ ها، شلوارها و سیلوئت ‌ها
 • خلاقیت در دامن‌ ها و شلوارها و طراحی چین و شکن‌ها و سایه ‌روشن
 • ژوژمان و ارائه کار نهایی هنرجویان

اهداف دوره طراحی لباس مقدماتی

 • آموزش فیگور و تناسبات در حد مقدماتی
 • آشنایی با اجزای لباس ( یقه ها، آستین ها، دامن ها، شلوارها)
 • انجام تمررینات تدابیر خطی در طراحی لباس و آموزش سایه روشن در چین ها
 • آشنایی با فضای کسب و کار آینده مربوط به رشته طراحی  پارچه و لباس

توانایی‌های هنرجو در پایان دوره 

 این دوره که پیش‌نیاز دوره رنگ‌ شناسی تخصصی لباس است، به هنرجو در کسب مهارت ابتدایی در زمینه طراحی لباس کمک می‌کند. شرکت‌کنندگان در در دوره طراحی لباس مقدماتی، به توانایی‌های گوناگونی مسلط خواند شد.  طراحی فیگور از رو به رو، سه رخ و پشت و اجزای آن‌ها، طراحی لباس به صورت خطی با چین و شکن های متناسب، سایه‌روشن روی لباس، تعیین هدف مقدماتی برای کسب و کار آینده، شناخت تناسبات لباس، فیگور و اجزای لباس با رفع ایرادات اندامی بخشی از این مهارت‌ها است.

ضرورت شرکت در دوره 

 • آشنایی افراد با تناسبات فیگور و لباس و مهارت در طرحی بدن انسان، برای هنرجویان این دوره به منظور ورود به بازار کار ضروری به نظر می‌رسد.
 • هنرجویان نیازمندند که به شناخت ایرادات اندامی مسلط شوند تا از این طریق بتوانند برای مراجعین آینده خود طراحی صحیحی انجام دهند. 
 • شرکت‌کنندگان در این دوره، با مشخص نمودن هدف اولیه از کسب و کار آینده خود، انگیزه بیشتری برای آموزش دیدن پیدا می‌کنند.
 • مدرس این رشته تمرینات متعددی را در جهت رسیدن به این مهم، برای هنرجویان  تعریف خواهد کرد.