دوره استایلینگ و سبک شناسی مد

دوره سبک شناسی مد در موسسه طراحان مد به بررسی، مطالعه و واکاوی جریان‌های مختلف هنری از قرن هفده تا بیست و یک و کنش در جنبش ‌های مرتبط با دنیای مد و فشن  می‌پردازد. اهمیت دانستن و تسلط بر روند تاریخی و سرگذشت سبک های مختلف هر رشته هنری برای هنرجویان و علاقمندان به آن بر کسی پوشیده نیست. این تسلط در ادامه منجر به ایجاد افق فکری وسیع‌تر، تخیل گسترده‌تر و نیز نگاهی عمیق‌تر به مقولات خاص خواهد شد.

در این دوره هنرجو به مطالعه تاریخ جنبش‌ها و ایسم‌های گوناگون دنیای هنر و به‌ویژه هنر- صنعت مد خواهد پرداخت.  او در این دوره از دریچه هرکدام از این نگرش‌ها به آنچه در دوره تاریخی خاص گذشته است می‌نگرد. قرن هفدهم به عنوان نقطه شروع تحولات سریع در جهان مد، سرآغازی برای واکاوی دوره‌های مختلف تاریخی این حوزه در دوره سبک شناسی مد خواهد بود. توجه به نکات روانشناسانه مقوله مد در بررسی‌های تاریخی و هنری، از نکات مهم این دوره است.

سبک شناسی چیست

سبک شناسی، بررسی روند شکل‌گیری زبان مشترک در آثاری خاص است که آن‌‌ها را در قالب یک سبک  قرار می‌دهد. این موضوع تا حدی نسبی است اما می‌توان ویژگی‌های مختلفی از یک اثر را به یک جنبش، نظریه یا روش خاص بیان یا اجرا نسبت داد. این شیوه را علم مطالعه و پژوهش پیرامون  شیوه‌های بیان در آثار هنری و ادبی و روشی خاص می‌دانند. هنرمند ادراک و احساس خود را به مدد آن بیان می‌کند.  واژه سبک به معنای طرز و شیوه، تا حدی با کلمه «استیل» در غرب برابری می‌کند. ایجاد سبک، نتیجه گرد آمدن و فراهم شدن عوامل مختلفی است که منجر به خلق یک اثر هنری می‌شود.

دوره سبک شناسی مد طراحان مد

مد و مدگرایی چیست

مد واژه‌ای فرانسوی محسوب می‌شود. در لغت نامه دهخدا به معنی روش و طریقه موقت است که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان، طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره را تنظیم کند. این کلمه به معنای میزان، روش و شیوه است و به عنوان موضوعی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جهان پیچیده‌ای را دربرمی‌گیرد. مد، بسته به هرکدام از موارد ذکر شده تغییر و دگرگونی پیدا می‌کند. مهم‌ترین ویژگی مد به عنوان یک الگوی پوشش، تغییر مستمر و پیوسته است که از آن مقوله‌ای پویا با دوره زمانی کوتاه و در ارتباط پیچیده با عوامل محیطی ساخته است. مد با تغییر هر کدام از فاکتورهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی، دگرگونی و تحول پیدا می‌کند.

این پدیده، همچنین بخشی از فردیت هر شخص و جزئی از هویت، جهان‌بینی، سلیقه، زیبایی‌شناسی، گرایش‌های فرهنگی، جنسیتی و قومیتی اوست. مدگرایی در زمینه پوشاک نیز علاقه فرد به پیروی از الگوهای روز و آخرین تغییرات لباس است که خود مقوله‌ای روانشناختی و دارای ابعاد جامعه‌شناسه وسیع و پیچیده‌ای است. بسیاری از متخصصین مد با توجه به این ابعاد و مطالعه درباره شیوه‌های تاثیرگذاری گسترده، توانسته‌اند این حوزه را به دست بگیرند و افکار عمومی را با خود همراه کنند

دوره سبک شناسی مد طراحان مد

عناوین مهم دوره سبک شناسی مد

 • بررسی سبک‌ های جهان
 • بازبینی فیلم های حاصل از سبک ها
 • تجزیه و تحلیل عکس های مربوط به دوره‌ها 
 • طراحی لباس                 

سرفصل‌های دوره سبک شناسی مد

 • توضیحاتی در مورد سبک و قرن هفده شامل روانشناسی این قرن، سبک دوران بازگشت، سبک رو کوکو، سبک بارووک، سبک بیگانه‌گرایی
 • بررسی و شرح سبک‌ در قرن هجده شامل روانشناسی قرن ذکر شده، سبک ناتورالیسم، سبک پوشاک در دوران انقلاب، سبک نئوکلاسیسم
 • توضیحاتی در مورد سبک در قرن نوزدهم شامل روانشناسی قرن نوزده، سبک شیک‌پوشی، سبک رمانتیسیسم، سبک صنعت گرایی، سبک زایش بنیاد طراحی مد و لباس، سبک بلومرسیم، سبک پیشارافائلیان، سبک اصالت زیبایی
 • بررسی سبک در قرن بیستم شامل سبک خردگرایی، سبک جنبش هنرها و صنایع دستی، سبک پوشاک در دوران زیبا، سبک ناپلئونی، سبک شرق گرایی، سبک گرایش به تولیدات انبوه، سبک مدرنیسم، سبک هالیوودیسم، سبک سورئالیسم، سبک ویکتوریایی، سبک صرفه‌ گرایی
 • ادامه قرن بیست و ورود به قرن بیست و یکم سبک نگاه نو، سبک ادواردویاتیسم، روانشناسی قرن بیست و یک و بررسی جنبش‌های این قرن
 • بررسی کلی و کامل از سبک ها و بررسی برندها و رقبا
 • ژوژمان شامل 10 طرح از طراحی لباس سبک ها و انجام یک پژوهش، آخرین فعالیت از دوره سبک شناسی مد خواهد بود.
دوره سبک شناسی مد طراحان مد

اهداف دوره سبک شناسی مد

 • آشنایی با سبک ها و تاریخ جهان
 • روانشناسی و رقبای سبک ها در دوره‌های مختلف

توانایی‌های هنرجو پس از پایان دوره

 • بررسی سبک‌ های فشن
 • شناخت و تسلط بر پیشروهای سبک‌ها
 • بررسی لباس‌های منصوب بر قرن‌ها
 • تسلط به این موضوع که هر طراح از چه سبکی پیروی می کند و آثار او دارای چه ساختاری است؟ 
دوره سبک شناسی مد طراحان مد

ضرورت شرکت در دوره

 • هنرجویان در هر رشته هنری، نیازمند دانستن پیشینه رشته مورد نظر هستند. این موضوع به آن‌ها قدرت تفکر و انتخاب وسیع‌تری خواهد داد.
 • هنرجویان با شرکت در دوره سبک شناسی مد، با ابعاد روانشناسی مسلط بر طراخی‌های هر سبک آشنا می‌شود. شناخت این حوزه، برای وی نوعی آگاهی و وسعت نگرش به همراه خواهد آورد.