دوره راپورت بندی پارچه

طراحی پارچه، رویارویی با جهان وسیعی از موتیف‌‌ ها، المان‌ ها، نقش‌ ها، تصاویر و رنگ‌ ها برای بخشیدن جلوه بصری خاص و متناسب با کاربری هر پارچه است. این هنر می‌تواند دامنه گسترده‌ای از خلاقیت و زیبایی‌شناسی را دربرگیرد و تحت تاثیر عوامل محیطی هر منطقه تغییرات فراوانی داشته باشد. دوره راپورت بندی پارچه، این امکان را در اختیار هنرجو قرار می‌دهد تا به شناخت وسیع‌تری از موتیف های تصویری و امکانات و تکنیک های دیزاین نسبت به دوره‌ طراحی و موتیف پارچه دست پیدا کند.

هنرمند طراح پارچه مجموعه کاملی از فرهنگ تصویری به جامانده از گذشته، سلایق مردم و همچنین زیست بوم را در اختیار دارد که می‌تواند به کمک آن‌ها  در طراحی‌ به سطح وسیعی از خلاقیت بپردازد. او به این وسیله می‌تواند بیانی خلاقانه‌تر و آزادی عمل بیشتری در طراحی های خود داشته باشد.

دوره طراحی پارچه پیشرفته طراحان مد

موتیف یا نقش‌مایه های ایرانی

هنرهای تصویری در ایران از قدمت فراوانی برخوردار است. اولین نقاشی‌های دیواری بر صخره‌‌های کوهدشت لرستان تا نمونه‌های انتزاعی نقوش سفال در سیلک کاشان، شوش، هفت تپه بخشی از جهان تصویری ما را در بر می‌گیرد. دنیای وسیع نقش‌مایه های پس از اسلام در ابنیه، پارچه‌ها، سفالینه‌ها، کتاب‌آرایی، تذهیب و … نیز مجموعه گسترده‌ای است که جهانی از طراح و نقش را در مقابل ما قرار می‌دهد. مهم‌ترین موتیف‌های ایرانی شامل نقوش هندسی، حیوانی، گیاهی، طبیعی و انسانی است. شناخت این نقوش، زمینه وسیعی از خلاقیت در طراحی را در اختیار هنرمند قرار می‌دهد.

این موتیف ها عمدتا برگرفته از المان‌های طبیعی، تفکرات اساطیری و یا تلفیقی از هر دو است. نقش مایه های  هندسی که برگرفته از طبیعت و خلاصه‌شده آن با استفاده خطوط  و سطوح شکل گرفته اند. نقوش حیوانی رایج در فرهنگ ایران خصوصا پیش از اسلام شامل حیواناتی همچون طاووس، بز، گاو، مرغابی، مار قوچ، اسب، پلنگ است. نقوش گیاهی انواع درختان (هوم، سرو، انجیر و..)، برگ‌ها و گل‌ها را در برمی‌گیرد. موتیف‌های طبیعی شامل خورشید، ماه، آب، ابر و … است.  نقوش انسانی نیز دربردارنده تصاویری از حرکات انسان ها، توجه به جنسیت در نقوش و مراسم آیینی است که بخش مهمی از فرهنگ تصویری ایران را در طول تاریخ تشکیل می‌دهد. دوره طراحی و موتیف پارچه به هنرجویان امکان آشنایی و شناخت این فرهنگ تصویری را در اختیار هنرجویان قرار خواهد داد.

دوره طراحی پارچه پیشرفته طراحان مد

راپورت‌بندی چیست

راپورت بندی، تکرار طرح برای پارچه‌های متری به شکلی است که بیننده متوجه تکرار این طرح در نقطه‌ای خاص نشود و یا این تکرار برای چشم وی آزاردهنده نباشد. به عبارت دیگر راپورت بندی تکرار قاعده مند با متد مناسب یک طرح خاص است. راپورت بندی ساده یا مستقیم، طولی و عرضی، معکوس، متقارن، برگشته، چرخنده، تلفیقی از انواع روش های این تکنیک به حساب می‌آید. هدف از راپورت بندی انتخاب بهترین حالت برای تکرار یک طرح در طول و عرض پارچه است. رسیدن به بهترین و چشم‌نوازترین ترکیب‌بندی براساس جنس، کاربری و دیگر ویژگی آن پارچه در نتیجه راپورت بندی صحیح حاصل خواهد شد.

عناوین مهم دوره راپورت بندی پارچه

 •  طراحی پارچه
 • منسوجات خانگی
 • دیزاین
 • موتیف
 • راپورت بندی

 سرفصل‌های دوره راپورت بندی پارچه

 • شتاخت انواه راپورت
 • راپورت بندی انواع پارچه با کاربردهای مختلف
 • انواع چاپ پارچه
دوره طراحی پارچه پیشرفته طراحان مد

اهداف دوره راپورت بندی پارچه

 • مهارت در طراحی پارچه در حد پیشرفته
 • آشنایی با منسوجات خانگی
 • آماده سازی هنرجویان برای طراحی پارچه در حد صنعتی جهت ورود به عرصه‌های بین‌المللی

توانایی‌های هنرجو پس از اتمام دوره

 • طراحی پارچه در حد پیشرفته
 • آشنایی با منسوجات خانگی
 • شناخت انواع موتیف
 • آشنایی با انواع راپورت بندی