دوره صفر تا صد طراحی کفش

دوره صفر تا صد طراحی کفش، به آموزش تمامی موارد مورد نیاز هنرجویان برای تسلط در طراحی و ساخت کفش می‌پردازد. این دوره شامل چهار دوره طراحی و تصویر سازی، قالب سازی، الگوسازی و دوخت و کار با نرم افزار است. هنرجو در طول این چهار دوره تمامی مهارت های مورد نیاز برای کار در حوزه طراحی و ساخت کفش را فرا می‌گیرد. در ادامه چهار دوره صفر تا صد طراحی کفش آورده خواهد شد.