دوره صفر تا صد طراحی پارچه

دوره صفر تا صد طراحی پارچه در بردارنده 4 دوره است که هنرجو در آن‌ها با تمامی آنچه برای مهارت در حوزه طراحی پارچه نیاز دارید را در برمی‌گیرد. این دوره طراحی پارچه از شناخت موتیف و راپورت بندی تا طراحی با نرم افزار و نقاشی روی پارچه را در برمی‌گیرد. شما می‌توانید با مراجعه به هریک از لینک های زیر با سرفصل ها و نحوه ثبت نام در این دوره ها آشنا شوید.