مشاوره رایگان

اخبار موسسه طراحان مد

ژوژمان طراحی لباس مقدماتی استاد اخوان
اخبار موسسه طراحان مد

ژوژمان طراحی لباس مقدماتی استاد خوان

ژوژمان طراحی لباس مقدماتی استاد اخوان در موسسه طراحان مد برگزار شد. در این ژوژمان، هنرجویان به ارائه آلبوم نهایی و نمونه لباس طراحی شده

تور بازدید از کارخانه ویچی طراحان مد
اخبار موسسه طراحان مد

تور بازدید از کارخانه ویچی

موسسه طراحان مد، تور بازدید از کارخانه ویچی را برگزار خواهد کرد. این تور با هدف آشنایی هنرجویان با فضای کار برندهای موفق ایرانی در

آموزشگاه طراحی لباس طراحان مد
ارسال از طریق WhatsApp