پارچه شناسی مهارتی است که دانستن آن برای علاقمندان به حوزه مد و طراحی لباس، ضروری به حساب می‌آید. این ورکشاپ به طراح امکان می‌دهد که با توجه به ویژگی‌های مختلف هر پارچه، بهترین انتخاب را از نوع پارچه و نیز طرح متناسب با آن داشته باشد. ورکشاپ پارچه شناسی به هنرجویان در آشنایی اولیه با انواع پارچه و کیفیات آن کمک‌رسان خواهد بود.

 ورکشاپ پارچه شناسی  در دو جلسه چهار ساعته و مجموعه هشت ساعت برگزار می‌شود و طی آن هنرجو با انواع پارچه‌ها، الیاف و کیفیات آن‌ها، تناسبات هر پارچه برای نوعی از لباس، امکان یا عدم امکان ترکیب آن‌ها در کنار یکدیگر و محدودیت‌های پارچه‌های گوناگون در دوخت و کاربری مانند آبرفت، چروک، آویزش و… آشنا می‌شود. مواجه هنرجویان با تکه پارچه‌ های مختلفی که در اختیار آن‌ها قرارگرفته است و درک کیفیات آن با روش‌های مختلف این امکان را به آن ها می‌دهد تا در زمان طراحی، کمترین خطا را در انتخاب پارچه مناسب با توجه ویژگی‌های لباس مورد نظر و نیز کیفیات و محدودیت‌های هر پارچه انجام دهد.

ورکشاپ پارچه شناسی طراحان مد

کیفیات مختلف پارچه ها

پارچه ها انواع مختلفی از جمله طبیعی، مصنوعی و نیز ترکیبی دارند. پارچه‌های طبیعی دارای منشاء حیوانی، گیاهی و معدنی مانند کتان، پنبه، پشم، ابریشم و آزبست  است. پارچه‌ های مصنوعی نیز از ترکیب مواد دست ساز بشر با الیاف طبیعی به دست می‌آید. این ترکیبات به جهت افزایش کاربری پارچه‌ ها در کیفیاتی همچون لطافت، چروک‌پذیری کمتر، جذب سریع رطوبت و… است. ریون، ویسکوز و پلی‌استر از انواع پارچه‌ های مصنوعی محسوب می‌شوند. پارچه شناسی به طراح و خیاط در انتخاب بهترین پارچه با توجه به ویژگی‌های لباس نهایی کمک خواهد کرد.

سرفصل‌های مهم ورکشاپ پارچه شناسی

  • آشنایی با الیاف و نام پارچه ها
  • شناخت تراکم، آویزش، آبرفت و …
  • آشنایی با نام تجاری پارچه‌ ها متناسب با انواع لباس