انواع مدارک در موسسه طراحان مد، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود. نحوه صدور مدرک برای تک دوره‌ها پس از پایان هر دوره است. برخی دوره‌ها نیز به صورت پکیج برگزار می‌شود که در این‌صورت، پس از گذراندن پکیج کامل، مدرک صادر شود. 

پکیج طراحی لباس، شامل سه دوره طراحی لباس مقدماتی، رنگ‌ شناسی تخصصی لباس و کالکشن سازی و پورتفولیو در موسسه طراحان مد به صورت جامع برگزار می‌شود و صدور مدرک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن تنها پس از گذراندن پکیج کامل است. پکیج نقاشی روی پاچه نیز سه دوره طراحی پارچه مقدماتی، طراحی پارچه پیشرفته و طراحی پارچه با نرم افزار را در بر می‌گیرد. هنرجو پس از گذراندن کامل این سه ترم، موفق به اخذ مدرک آن از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد شد.